Wij verrichten onze dienstverlening op uurbasis. Voor periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) terugkerende vaste werkzaamheden spreken wij graag een vaste prijs met u af.

Onze tariefstelling is afhankelijk van de opdrachtgever (zakelijk of particulier) en opdracht.

Voor starters, zzp-ers, kleine bedrijven en particulieren hanteren wij lagere uurtarieven dan voor de grotere zakelijk klanten. Zeker in de situatie dat wij relatief meer uitvoerende werkzaamheden verrichten (beheer en/of verwerking administratie e.d.).

Uitgangspunt voor de dienstverlening is dat wij voor een ieder betaalbaar zijn en dat u vooraf weet waar u aan toe bent. Bij opdrachten van enige omvang werken wij standaard met een overeenkomst tot dienstverlening waaruit helder blijkt wat wij gaan doen en wat dit gaat kosten.

Onze uurtarieven variëren tussen de € 40,- en € 110,-  exclusief 21% BTW.

 

 

 

NEEM CONTACT OP