Goede doelen die Hakman en Partners ondersteunt:

Gewoon verdiend

Gewoon verdiend, jonge mantelzorgers, Hakman en partners, ambassadeur, boekhouder, accountant, administratie, btw, AssenStichting Gewoon Verdiend organiseert uitstapjes voor zorgende kinderen. Dit zijn kinderen die thuis zorgen voor een van hun ouders, broertjes of zusjes die zorg nodig
hebben omdat ze zichzelf niet goed kunnen redden. De stichting werkt met vrijwilligers en wordt betaald door bijdragen van sponsors.

Missie

Kinderen van 6 tot 21 jaar minimaal één dag per jaar de zorg uit handen nemen en ze een zorgeloze fantastische dag te geven.

Doel

Zorgen dat er aandacht komt voor deze bijzondere groep kinderen.

 

Oxfam Novib

Oxfam novib, goede doelen, administratiekantoor, boekhouder, accountant, Hakman, Assen

Het doel van Oxfam Novib is dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen. Ze is daarom vooral actief op het gebied van armoedebestrijding en gelijke rechten, oftewel een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Om haar doel te bereiken, werkt zij samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden, voert ze campagne in Nederland om mensen bewust te maken van de armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en probeert ze het beleid van overheden en bedrijven te beïnvloeden door te lobbyen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Steun in ontwikkelingslanden wordt geboden door lokale ontwikkelingsorganisaties en -projecten te steunen. De genoemde steun bestaat uit financiële steun en advies. Oxfam Novib probeert zo veel mogelijk structurele, duurzame hulp te bieden, de bekende hengel in plaats van de vis.

Oxfam Novib biedt gebieden getroffen door een ramp ook noodhulp aan. Dit bestaat bijvoorbeeld uit extra hulp aan lokale partnerorganisaties en het voorzien in eerste basisbehoeften bij rampen. Bij deze activiteiten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de activiteiten van andere Oxfam International leden en de Samenwerkende Hulporganisaties.

Budget support

Stichting budget support Assen, Goede doelen, Hakman en Partners, boekhouder, accountant, administratie

Stichting Budget Support Assen zet zich in voor mensen die het financieel en daardoor ook vaak sociaal moeilijk hebben.

Wij helpen niet door geld te geven, maar wel met praktische zaken. We geven bijvoorbeeld tips om je uitgaven aan te passen op je inkomsten. We verlenen ook hulp bij het bijhouden van je huishoudboekje, misschien kunnen we je leren op een andere manier met geld om te gaan. We vullen, als het nodig is, samen met jou formulieren in, nemen contact op met instanties, schrijven brieven, verwijzen soms door, kortom: We doen samen met jou gewoon wat nodig is! We laten je er niet alleen voor staan!

Foster Parents Plan

Foster parents plan, goede doelen, administratie kantoor, Hakman en partners, boekhouder, accountant AssenWereldwijd worden meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Terwijl investeren in meisjes loont. Als ze genoeg te eten hebben, veilig zijn, de kans krijgen om naar school te gaan en te beslissen over hun eigen leven, zetten ze zich niet alleen in voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs de hele gemeenschap!
Plan Nederland helpt meisjes en jongens om te leren, voor zichzelf op te komen, zich te ontwikkelen en hun eigen beslissingen te nemen. Help ook mee en word kindsponsor of steun onze meisjesprojecten.